Lag Treninger Tabell/Siste resultater Trenere/lagledere
1 RES Kvinner i klubben

Tor Inge
Kalstad
(41696610)
2 LG12-1

Joakim
Ellingsen
(91190914)

Joakim
Ellingsen
(91190914)

Einar
Lilleeng
(90774021)

Magne
Sexe
(915 58 257)

Geir Martin
Myklebust
(91671722)
3 LG12-2

Åge
Grinde
(94807331)

Rune
Bringedal
(90064516)
4 LG12-3

Jon Oma
Dahle
(91511385)

Jon Oma
Dahle
(91511385)

Ronnie Rabek
Clemmensen
(90199619)

Rune
Bringedal
(90064516)

Åge
Grinde
(94807331)

Jon Oma
Dahle
(91511385)
5 LG12 skillrace

Terje
Hestvik
(90931267)

Terje
Hestvik
(90931267)
6 LG12-6

Even
Lande
(97532499)

Even
Lande
(97532499)

Jon Kristian
Lillesund
(90174898)

Helge
Skulstad
(45208677)
7 LJ12-2

Monica Mannes
Haugland
(93895976)

Alf
Reksten
(97518672)

Birger
Skjoldevik
(99373500)
8 LJ12-3

Kristoffer
Klette
(99030001)

Kjersti
Christiansen
(91728782)

Merethe
Haftorsen
(93426424)

Hugo
Wee
(92806411)
9 LJ12-4

Anne Cath
Olsen
(90643334)

Elin
Berg
(90011929)

Eiolf Haugsnes
Vedøy
(41518184)
10 LJ12-5

Anne Cath
Olsen
(90643334)

Steinar
Eikje
(99612289)

Eiolf Haugsnes
Vedøy
(41518184)
11 LG11-1

Olav Andre
Olsen
(97786444)

Viggo
Holm
(90868651)

Nils Mikal
Emberland
(91766601)

Olav Andre
Olsen
(97786444)
12 LG11-2

Kari
Bru
(90757591)

Tove
Vikse
(47864088)

Knut
Tindeland
(91736714)

Knut
Tindeland
(91736714)
13 LG11-3
Link

Felipe
Panza
(98039432)

Ørjan
Birkeland
(99328342)

Espen
Nordahl
(48169031)

Kjell-Johan
Aarseth
(91886558)

Arne
Breivik
(97416187)
14 LG11-4

Jarle
Rygg
(90674649)

Odd Erling
Støle
(93039724)
15 LG11-5
Lør 10:00- 11:30 Haugarhallen

Camilla Einem
Wågen
(45234168)

Kjell Åge
Kallevik
(47160508)
16 LJ11-1

Alice Rossebø
Larsen
(97178978)

Alice Rossebø
Larsen
(97178978)

Torstein
Torkelsen
(41208087)

Alice Rossebø
Larsen
(97178978)
17 LJ11-2

Tone Elisabeth
Enberget
( 97484288 )

Fredy
Ellingsen
(99707368)

Jan Ove
Meland
(47452873)
18 LJ11-3

Vibekke
Berge
( 97117362)